Infram syftar till att skapa opinion i frågor som rör infrastrukturen i Bergslagsregionen samt strategiskt viktiga stråk med koppling till Bergslagen.

Vill du vara med? Kontakta oss!

IMG_0664.JPG

Stefan Pettersson

Telefon 070-339 69 48

Mail stefan.pettersson@fbregionen.se

Anna Thunmarker

Telefon 072-530 65 00

Mail anna.thunmarker@fbregionen.se