Infram är en påverkansgrupp för strategiska satsningar på väg- och järnvägsnätet i Bergslagsregionen. Vi vill skapa opinion i frågor som rör infrastrukturen i Bergslagsregionen samt strategiskt viktiga stråk med koppling till Bergslagen.

 


 

INFRAM SEMINARIUM, VANSBRO TEATER

Infram ger godset en röst!

Infram och Västerdalsbanans Intresseförening bjuder in till en heldag i Vansbro 27/3 som syftar till att öka förståelsen för godstransporter och hur en effektivisering av dem hänger ihop med en stärkt region.

Agenda:

- Inledning Stina Munters (kommunstyrelsens ordf. Vansbro kommun), Infram och Per-Anders Westhed (Västerdalsbanans Intresseförening)

- Beskrivning av de stora godsstråken, nuläge och framtid. Vilka är huvudutmaningarna gällande godstransporter?

- Vilka åtgärder ligger i nationella planen som förbättrar godstransporterna för Bergslagen? Hur säkerställer Trafikverket tillgängligheten och kvalitet för näringslivets transporter?
Helena Werre (enhetschef samhällsplanering, Trafikverket Region Mitt)

- Panelsamtal om förutsättningar för förbättrade godstransporter
med bl.a Helena Werre (samhällsbyggnadschef Trafikverket Region Mitt), Peter Ekholm (VD Inlandsbanan AB) och Jan Bohman (kommunstyrelsens ordf. Borlänge kommun, ordf. Partnerskap E16).

Lunch

- Inspel från branscher och företag med transportkrävande verksamhet:
Karolina Boholm (Transportdirektör Skogsindustrierna)
Olle Larsson (VD Fiskarheden)
Rickard Lyko (VD Lyko)
(Fler namn tillkommer)

- Panelsamtal. Hur hänger väl fungerande godstransporter samman med regional utveckling? Hur kan Bergslagsregionen arbeta för att få tyngre genomslag i infrastrukturpolitiken?
Med bl.a. Karolina Boholm (Transportdirektör Skogsindustrierna) och Torsten Larsson (1:e vice ordf. Kollektivtrafiknämnden (KD), Region Dalarna).

Moderator är Gunnar Malm.

Plats: Vansbro Teater

Kaffe och smörgås serveras från 09.45, programmet håller på 10.15-15.00 med paus för lunch.

Sista anmälningsdag 15 mars.

 

NYHETER


 

Följ oss på Facebook!

För att vara säker på att hänga med i inspelen och debatterna kring frågorna vi jobbar med,               följ oss på Facebook!

 

PARTNERS

Bakom Infram står genom fyra nedanstående stråksamarbeten 37 kommuner och 7 regioner.