Infram är en påverkansgrupp för strategiska satsningar på väg- och järnvägsnätet i Bergslagsregionen. Vi vill skapa opinion i frågor som rör infrastrukturen i Bergslagsregionen samt strategiskt viktiga stråk med koppling till Bergslagen.

 


 

INFRAM SEMINARIUM, VANSBRO TEATER

Infram ger godset en röst!

Infram och Västerdalsbanans Intresseförening bjuder in till en heldag i Vansbro 27/3 som syftar till att öka förståelsen för godstransporter och hur en effektivisering av dem hänger ihop med en stärkt region.

Agenda:

Inledning Stina Munters, C (Kommunstyrelsens ordf. i Vansbro kommun) Jan Bohman, S (Kommunstyrelsens ordf. i Borlänge kommun och ordf. i Partnerskap E16)  

Västerdalsbanan - nuläge och framtidsvision Per-Anders Westhed, C och Kurt Podgorski, S (Västerdalsbanans Intresseförening)    

Beskrivning av de stora godsstråken, flöden idag och i framtiden Krister Sandberg (Kvalificerad utredare, Trafikanalys)  

Vilka åtgärder ligger i plan som förbättrar godstransporterna? Fokus på nationella godsflöden med koppling till Bergslagen
Helena Werre (Enhetschef samhällsplanering, Trafikverket Region Mitt)  

Modererat samtal om förutsättningar för förbättrade godstransporter
Krister Sandberg (Kvalificerad utredare, Trafikanalys) Helena Werre (Enhetschef samhällsplanering, Trafikverket Region Mitt) Anders Ceder, S (ordf. i Partnerskap Bergslagsdiagonalen) Ronny Beyer, S (ordf. i Partnerskap Bergslagsbanan) Peter Ekholm (VD, Inlandsbanan AB) 


Lunch

Inspel från aktörer som var för sig beskriver sina verksamheter och sina logistikutmaningar Karolina Boholm (Transportdirektör, Skogsindustrierna) Olle Larsson (VD, Fiskarheden) Rickard Lyko (VD, Lyko) Ted Lundström (Purchasing Category Manager, Logistics, Ovako) 


Modererat samtal med representanter från näringsliv och politik. Vilken betydelse har dagens presenterade företag för kommunen, regionen och Sverige?
Ted Lundström (Purchasing Category Manager, Logistics, Ovako) Karolina Boholm (Transportdirektör, Skogsindustrierna) Antti Vainio (Chef Näringspolitik, Mellansvenska Handelskammaren) Ulf Berg, M (Regionstyrelsens ordf, Region Dalarna)  

Moderator är Gunnar Malm.

Plats: Vansbro Teater

Kaffe och smörgås serveras från 09.45, programmet håller på 10.15-15.00 med paus för lunch.

Sista anmälningsdag 19 mars.

 

NYHETER


 

Följ oss på Facebook!

För att vara säker på att hänga med i inspelen och debatterna kring frågorna vi jobbar med,               följ oss på Facebook!

 

PARTNERS

Bakom Infram står genom fyra nedanstående stråksamarbeten 37 kommuner och 7 regioner.