Infram är en påverkansgrupp för strategiska satsningar på väg- och järnvägsnätet i Bergslagsregionen. Vi vill skapa opinion i frågor som rör infrastrukturen i Bergslagsregionen samt strategiskt viktiga stråk med koppling till Bergslagen.

 


 

INFRAM SEMINARIUM

Infram ger godset en röst!

Infram och Västerdalsbanans Intresseförening bjuder in till en heldag i Vansbro 27/3 som syftar till att öka förståelsen för godstransporter och hur en effektivisering av dem hänger ihop med en stärkt region.

 

NYHETER


 

Följ oss på Facebook!

För att vara säker på att hänga med i inspelen och debatterna kring frågorna vi jobbar med,               följ oss på Facebook!

 

PARTNERS

Bakom Infram står genom fyra nedanstående stråksamarbeten 37 kommuner och 7 regioner.