Infram är en påverkansgrupp för strategiska satsningar på väg- och järnvägsnätet i Bergslagsregionen. Vi vill skapa opinion i frågor som rör infrastrukturen i Bergslagsregionen samt strategiskt viktiga stråk med koppling till Bergslagen.

 


 

AKTUELLT EVENT

Infram på SVT!

Infram arrangerade under Almedalsveckan 2018 en heldag med seminarier som berörde infrastrukturens betydelse för bl.a. kompetensförsörjning och de exportberoende företagen.        Seminariet "Tjälskott, skrytobjekt och klyftorna mellan stad och land" med Ardalan Shekarabi i efterföljande Heta stolen . 

 

 

 

NYHETER


 

Följ oss på Facebook!

För att vara säker på att hänga med i inspelen och debatterna kring frågorna vi jobbar med,               följ oss på Facebook!

 

PARTNERS

Bakom Infram står genom fyra nedanstående stråksamarbeten 37 kommuner och 7 regioner.