Infram syftar till att skapa opinion i frågor som rör infrastrukturen i Bergslagsregionen samt strategiskt viktiga stråk med koppling till Bergslagen.


Regeringen bör ge Trafikverket ett tydligt uppdrag att fokusera på stråk som är viktiga för svensk industri. Industrins betydelse kommer inte fram i den allmänna samhällsdebatten, den betraktas som något gammaldags. Ett handslag mellan näringsliv, politik och fackföreningar behövs för att lyckas med infrastruktursatsningar med bäring på industrins behov.
— Helle Klein, VD/Chefredaktör Dagens Arbete

INFRAM banar väg för...

VÄGNÄTET - regionens blodomlopp Genom den ständiga strömmen av privat- och yrkestrafik syresätts våra städer och byar och den levande landsbygden däremellan. Vi skapar opinion för en aktiv transportpolitik som ser samhällsnyttan i både gods- och persontrafik och som kan ta tillvara intressen hos näringsliv, bofasta och tillfälliga besökare.

VÄGNÄTET - regionens blodomlopp

Genom den ständiga strömmen av privat- och yrkestrafik syresätts våra städer och byar och den levande landsbygden däremellan.

Vi skapar opinion för en aktiv transportpolitik som ser samhällsnyttan i både gods- och persontrafik och som kan ta tillvara intressen hos näringsliv, bofasta och tillfälliga besökare.

JÄRNVÄGEN - ett tåg kommer lastat... ... med arbetstillfällen, investeringar, framtidstro. Järnvägen har historiskt haft nyckelrollen som näringslivets blodomlopp.Det är en status som måste återerövras. Vi vill relansera idén om järnvägen som en modern, miljövänlig, kollektiv transportmetod som bidrar till svensk export och ökad välfärd..

JÄRNVÄGEN - ett tåg kommer lastat...

... med arbetstillfällen, investeringar, framtidstro.

Järnvägen har historiskt haft nyckelrollen som näringslivets blodomlopp.Det är en status som måste återerövras. Vi vill relansera idén om järnvägen som en modern, miljövänlig, kollektiv transportmetod som bidrar till svensk export och ökad välfärd..

 
GODSTRAFIKEN - alla anonyma godstransporter Vad innehåller de? Varifrån kommer de? Vart är de på väg? Vi vill, genom att visa vad som transporteras och vilken nytta godset gör för Sverige, skapa opinion för satsningar på spårbunden godstrafik i inlandet.

GODSTRAFIKEN - alla anonyma godstransporter

Vad innehåller de? Varifrån kommer de? Vart är de på väg?

Vi vill, genom att visa vad som transporteras och vilken nytta godset gör för Sverige, skapa opinion för satsningar på spårbunden godstrafik i inlandet.

PERSONTRAFIK - kompetens-försörjningen... ... är en ödesfråga för vår region. De jobb som kräver spetskompetens behöver ofta besättas med "importerad" kompetens. Goda förbindelser med omvärlden är idag ett krav från dessa personer. Vi skapar opinion för Bergslagsregionen som en modern och attraktiv arbetsmarknad som har goda kommunikationer med omvärlden.

PERSONTRAFIK - kompetens-försörjningen...

... är en ödesfråga för vår region. De jobb som kräver spetskompetens behöver ofta besättas med "importerad" kompetens. Goda förbindelser med omvärlden är idag ett krav från dessa personer.

Vi skapar opinion för Bergslagsregionen som en modern och attraktiv arbetsmarknad som har goda kommunikationer med omvärlden.


Våra drivkrafter

 • Att bli en röst för infrastruktursatsningar i Sveriges inland.

 • Att rikta politiskt fokus mot landsbygdsfrågor.

 • Att verka för ett politiskt beslut om att hela Sverige ska leva.

 • Att bidra till en ökad kännedom om inlandets exportföretag.

 • Att bidra till växande arbetsmarknad, ökande befolkning och stark framtidstro i regionen.

Vi heter INFRAM eftersom vi..

bidrar med insiktsfulla, innovativa insikter i frågor som rör infrastruktur och som syftar till vår gemensamma framgång i dag och i framtiden.