Infram syftar till att skapa opinion i frågor som rör infrastrukturen i Bergslagsregionen samt strategiskt viktiga stråk med koppling till Bergslagen.

Vill du vara med? Kontakta oss på info@infram.se!