Back to All Events

Tjälskott, skrytobjekt och klyftorna mellan stad och land

  • Uppsala universitet B-huset B25 + SVT2 Cramérgatan 3 621 57 Gotland Sverige (map)

Lokalredaktionerna minskar och befolkningen försvinner in i filterbubblor. Fake news, populism och politikerförakt florerar. Det innebär ökade krav för politiken att jobba folkbildande, att skapa förståelse för demokratiska processer. Bidrar infrastruktursatsningar till att klyva Sverige?

Regeringens politik är att hela landet ska leva, men i debatten framhävs att klyftorna mellan stad och land ökar. Värdet av infrastruktursatsningar på landsbygden kan inte reduceras till kalkyler och nettonuvärdeskvoter. Det finns ett värde av satsningar på landsbygden som är svårfångat i kalkyler och som bidrar till målet om ett Sverige som håller ihop. Uteblivna satsningar på trafikfarliga busshållplatser eller lagningar av tjälskott göder känslan bland boende på landsbygderna av att vara mindre värda än de som bor i storstäderna. Detta får i förlängningen stora konsekvenser, inte minst i valresultatet. Hur ska boende på landsbygderna som färdas på dåliga vägar få förståelse för stora satsningar i storstäderna? Hur kan man motverka att utanförskap och parallellsamhällen skapas av förenklade sanningar?

Direkt efter seminariet, kl 11.00-11.15, kommer vi ha Civilminister Ardalan Shekarabi (S) med oss i Heta Stolen för en utfrågning på detta tema.

Medverkande:

  • Po Tidholm, Journalist/författare

  • Helle Klein, VD/chefredaktör, Dagens arbete

  • Per Gudmundson, Ledarskribent, Svenska Dagbladet

  • Lars Ströman, Politisk redaktör, Nerikes Allehanda

  • Anders Ceder (inledning), Regionråd, Region Örebro Län

  • Ronny Beyer (avslutning), Ordförande Byggnadsnämnden, Borlänge kommun

Moderator: Lotta Gröning

 Se seminariet med efterföljande heta stolen på SVT Play: