Frukostseminarium i Almedalen "Stora delar av Sverige är underinvesterat"

Infram.jpg

Den 3 juil arrangerade Infram ett frukostseminarium i Almedalen.

Så här löd beskrivningen:

Kommuner är i framtiden inte städer, orter och bygder, kommunerna ingår istället i arbetsmarknadsnätverk och regionala system. De lokala arbetsmarknaderna har blivit större och färre, från 187 (1970) till 96 (2015). Hur kommer relationerna mellan våra kommuner se ut i framtiden? Mindre kommuner ute i landet behöver kopplas upp snabbare och bättre mot större samhällen som Stockholm, Göteborg och Malmö.
Ett integrerat arbetsmarknadsnätverk där vi löst pendlingsrelationerna mellan kommuner skapar mycket goda förutsättningar för tillväxt. Vi behöver underlätta för avancerade logistiklösningar och ge dessa rätt högkvalitativa och miljövänliga förutsättningar.

Det behövs en helhetssyn rörande infrastrukturpolitiska satsningar för områden utanför storstadsbubblan där olika transportslag bildar en helhet. Satsningar på godstrafik och persontrafik får inte ställas mot varandra, vi är beroende av båda för Sveriges utveckling och konkurrenskraft.

Vi är beroende av infrastruktursatsningar med helhetssyn som leder till utveckling också utanför våra storstadsregioner!

Medverkande:
Johan Granlund, vägexpert (Fd på b.la Sweco och WSP Group)
Anna-Karin Larsdotter, Transport Manager på AB
Niclas Lamberg, HR direktör, Trafikverket
Per Bondemark, Näringslivets Transportråd
Jan Bohman, KSO Borlänge
Anna Hed KSO, Mora
Sten Bergheden (m), ledamot i Trafikutskottet
Mattias Landgren, stadssekreterare till Tomas Eneroth

Politikerreflektion: Sten Bergheden (m), ledamot i Trafikutskottet samt Lars Isacsson (S), KSO Avesta och Distriktsordförande för S i Dalarna

Peter Hultqvist deltar i Inframs seminarium

Försvarsminister Peter Hultqvist (S), deltar i Inframs livestreamade seminarium "Infrastrukturens betydelse för exportindustrin - en fråga för hela landet" 5/7 kl 13.00

En stor del av svenska industri är lokaliserad utanför storstadsregionerna. Största delen av infrastruktursatsningarna sker i och kring storstäderna. Hur ska man öka förståelsen i storstaden för den exportberoende industrins förutsättningar?

Orsakerna till industrins lokaliseringar är flera men de viktigaste i ett historiskt perspektiv har varit tillgången till råvaror och kraftförsörjning. Med tiden har kompetensen vuxit sig starkare i såväl basindustri som högteknologisk industri. Hur tydliggörs godstrafikens förutsättningar i den nationella debatten? I debatten om att hela Sverige ska leva och minska klyftorna mellan stad/land är det viktigt att lyfta fram kunskap om svensk industris förutsättningar. Detta kommer leda till att stad/land har ökad förståelse för varandras utmaningar såväl industriellt men även i ett vidare perspektiv gällande framtidsutmaningar för samhället. Den varuproducerande industrin hänger väldigt nära ihop med den tjänsteproducerande sektorn. Oftast är den producerande verksamheten lokaliserad till landsbygd medans tjänstesektorn finns i städerna. Vad har näringslivet och fackföreningar för ansvar att kommunicera brister och konsekvenser om infrastrukturen inte lever upp till industrins krav?

Medverkande utöver Peter Hultqvist:

  • Marie Nilsson, Förbundsordförande, IF Metall
  • Jan Kilström, VD, Green Cargo
  • Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso
  • Magnus Ström, Platschef, ABB i Ludvika
  • Jan Bohman, Kommunstyrelsens ordförande, Borlänge kommun (avslutning)

Moderator: Lotta Gröning

Jan Bohman om Infram

Jan Bohman är kommunstyrelsens ordförande i Borlänge kommun och ordförande i Partnerskap E16 som är en av aktörerna bakom Infram. 

"Så mycket som 40% av landets export är beroende av väl fungerande transporter i Bergslagen. Att lyfta exportföretagens behov av fungerande infrastruktur är därför en fråga som inte bara är viktig för vår regions näringslivsutveckling och kompetensförsörjning, utan för hela Sverige genom exportintäkterna som bidrar till landets välfärd." Jan Bohman om varför Infram behövs. 

SVT sänder Infram!

Glädjande nyheter! SVT Forum sänder Inframs seminarium "Tjälskott, skrytobjekt och klyftorna mellan stad och land" med civilminister Ardalan Shekarabi i efterföljande Heta stolen.

5/7 kl 10.00-11.15.

I panelen som leds av Lotta Gröning medverkar:

Po Tidholm, journalist/författare
Helle Klein, VD/chefredaktör, Dagens Arbete
Per Gudmundson, Ledarskribent, Svenska Dagbladet
Lars Ströman, Politisk redaktör, Nerikes Allehanda

Inledning: Anders Ceder, Regionråd, Region Örebro Län
Avslutning: Ronny Beyer, Ordförande Byggnadsnämnden, Borlänge kommun

 

Per Lyrvall, Sverigechef Stora Enso

"Vi är beroende av alla transportslag i vår verksamhet. Det är därför avgörande att både järnvägar och vägar underhålls och förbättras samt att Sverige har fungerande sjöfart och hamnar. Två av de viktigaste förutsättningarna för vår verksamhet är att godstågen prioriteras samt att vägnätet för större och klimatsmarta lastbilar på 74 ton utökas”.

Per Lyrvall om infrastrukturens betydelse för Stora Enso.

Per Lyrvall deltar i vårt livestreamade seminarium "Infrastrukturens betydelse för exportindustrin – en fråga för hela landet?" tillsammans med bl.a Peter Hultqvist (S), Försvarsminister och Marie Nilsson, Förbundsordförande IF Metall.

Marie Nilsson, Förbundsordf IF Metall

Marie Nilsson deltar i vårt livestreamade seminarium "Infrastrukturens betydelse för exportindustrin - en fråga för hela landet?"

"Vi måste fortsätta förklara sambandet mellan en modern infrastruktur och en framgångsrik industri. Vi behöver få ut våra värdefulla varor på världsmarknaden. Då måste godstransporterna fungera i hela landet! Det är inte bara en fråga för industrin, utan för hela samhället. Med hjälp av industrins exportinkomster bygger vi välfärden." 

Marie Nilsson om hur man får upp godstrafikens förutsättningar tydligare i den nationella debatten om infrastruktur.

Lars Ströman på tema stad och land

Regeringens politik är att hela landet ska leva, men i debatten framhävs att klyftorna mellan stad och land ökar. Det finns ett värde av satsningar på landsbygden som är svårfångat i kalkyler och som bidrar till målet om ett Sverige som håller ihop. Uteblivna satsningar på trafikfarliga busshållplatser eller lagningar av tjälskott göder känslan bland boende på landsbygderna av att vara mindre värda än de som bor i storstäderna. Detta får i förlängningen stora konsekvenser, inte minst i valresultatet. Hur ska boende på landsbygderna som färdas på dåliga vägar få förståelse för stora satsningar i storstäderna? Hur kan man motverka att utanförskap och parallellsamhällen skapas av förenklade sanningar?

Lars Ströman, Politisk redaktör, Nerikes Allehanda som deltar i panelen på vårt livestreamade seminarium "Tjälskott, skrytobjekt och klyftorna mellan stad och land" tänker såhär:

”Tänk mer på de pengar som du redan har och mindre på de pengar som du inte har! Låt en förening eller ett byalag titta på hur mycket pengar den offentliga sektorn kostar i just din by. Vad lägger kommunen för att barnen ska få en utbildning? Hur mycket kostar det att Vägverket underhåller grusvägen? Hur mycket kostar äldreomsorgen just här? Och fundera sedan: Hur skulle vi i vår by satsa pengarna om vi fick bestämma själva”.

Ronny Beyer om Infram i Almedalen

Ronny Beyer, ordf. i Byggnadsnämnden Borlänge kommun och ordf. Partnerskap Bergslagsbanan, om Infram i Almedalen:

"På alla arenor där beslut tas om investeringar på vägar och järnvägar vill vi vara med och påverka. Beskriva vår verklighet. Det handlar inte bara om att fånga in dagens behov utan även morgondagens resurser. Vi i inlandet vill fortsätta bidra till landets inkomster samtidigt som det ska vara gott all leva och resa i våra bygder. En robust infrastruktur som håller även för framtiden är kanske en av de viktigaste pelarna i det arbetet."