Frukostseminarium i Almedalen "Stora delar av Sverige är underinvesterat"

Infram.jpg

Den 3 juil arrangerade Infram ett frukostseminarium i Almedalen.

Så här löd beskrivningen:

Kommuner är i framtiden inte städer, orter och bygder, kommunerna ingår istället i arbetsmarknadsnätverk och regionala system. De lokala arbetsmarknaderna har blivit större och färre, från 187 (1970) till 96 (2015). Hur kommer relationerna mellan våra kommuner se ut i framtiden? Mindre kommuner ute i landet behöver kopplas upp snabbare och bättre mot större samhällen som Stockholm, Göteborg och Malmö.
Ett integrerat arbetsmarknadsnätverk där vi löst pendlingsrelationerna mellan kommuner skapar mycket goda förutsättningar för tillväxt. Vi behöver underlätta för avancerade logistiklösningar och ge dessa rätt högkvalitativa och miljövänliga förutsättningar.

Det behövs en helhetssyn rörande infrastrukturpolitiska satsningar för områden utanför storstadsbubblan där olika transportslag bildar en helhet. Satsningar på godstrafik och persontrafik får inte ställas mot varandra, vi är beroende av båda för Sveriges utveckling och konkurrenskraft.

Vi är beroende av infrastruktursatsningar med helhetssyn som leder till utveckling också utanför våra storstadsregioner!

Medverkande:
Johan Granlund, vägexpert (Fd på b.la Sweco och WSP Group)
Anna-Karin Larsdotter, Transport Manager på AB
Niclas Lamberg, HR direktör, Trafikverket
Per Bondemark, Näringslivets Transportråd
Jan Bohman, KSO Borlänge
Anna Hed KSO, Mora
Sten Bergheden (m), ledamot i Trafikutskottet
Mattias Landgren, stadssekreterare till Tomas Eneroth

Politikerreflektion: Sten Bergheden (m), ledamot i Trafikutskottet samt Lars Isacsson (S), KSO Avesta och Distriktsordförande för S i Dalarna