Back to All Events

100 miljarder extra i Nationell plan, hur mycket slukas av kostnadsökningar?

  • Campus Gotland, B-huset B25 Cramérgatan 3 Visby, Gotlands län, 621 57 Sweden (map)

HETA STOLEN

Kostnadsutvecklingen inom infrastruktur ökar, men inte lika mycket som inom bostadsbyggande, vilka likheter och skillnader finns?

Infrastruktur- och transportsektorn står inför ett paradigmskifte med ökad digitalisering som ställer nya krav på både medarbetare och teknik. För att genomföra åtgärderna Nationella planen kommer det att behövas ca 235 000 årsarbetare inom hela anläggningsbranschen. Från konsulter till de som ska utföra jobbet, bygga och sköta service och underhåll. Hur ska man hindra att de extra miljarderna äts upp av kostnadsökningar?

I heta stolen: Fredrik von Platen, arkitekt SAR/MSA, tidigare stf generaldirektör på Boverket

Moderator: Lotta Gröning