Back to All Events

Ger 100 extra miljarder i Nationell plan mer infrastruktur?

  • Campus Gotland, B-huset B25 3 Cramérgatan Visby, Gotlands län, 621 57 Sweden (map)

Nationell plan 2018-2029 har en ekonomisk ram på 622,5 mdr kronor, 100 mdr mer än förra planperioden. Planen ska säkerställa kvaliteten i befintlig infrastruktur och möta framtidens behov av ett modernt och hållbart transportsystem. Men finns kompetensen för att genomföra satsningarna?

Trafikverkets nya Nationella plan 2018-2029 är omfattande och innehåller 100 miljarder mer än föregående plan. Investeringar i infrastruktur är smart jobb-, närings- och miljöpolitik. Infrastruktur- och transportsektorn står inför ett paradigmskifte med ökad digitalisering som ställer nya krav på både medarbetare och teknik. För att genomföra åtgärderna Nationella planen kommer det att behövas ca 235 000 årsarbetare inom hela anläggningsbranschen. Från konsulter till de som ska utföra jobbet, bygga och sköta service och underhåll. Hur ska man lösa kompetensförsörjningen och hur ska man hindra att de extra miljarderna äts upp av kostnadsökningar? Kommer kompetensen i branschen att räcka till för att genomföra satsningarna? Finns det en risk för att planerna för ökat bostadsbyggande kommer tränga undan satsningarna på vägar och järnvägar? Direkt efter detta seminarium, kl 15.45-16.00, kommer vi ha Fredrik von Platen, tidigare stf generaldirektör på Boverket, med oss i Heta Stolen för en utfrågning på detta tema.

Medverkande:

  • Niclas Lamberg, HR-direktör, Trafikverket
  • Ann-Louise Lökholm Klasson, VD, Sweco Sverige
  • Mats Rönnbo, Utvecklingsdirektör, Skanska
  • Abbe Ronsten, Ordförande, Region Dalarna

Moderator: Lotta Gröning