Back to All Events

Infrastrukturens betydelse för exportindustrin – en fråga för hela landet?

  • B-huset, B25, Uppsala Universitet 3 Cramérgatan Visby, Gotlands län, 621 57 Sweden (map)

En stor del av svenska industri är lokaliserad utanför storstadsregionerna. Största delen av infrastruktursatsningarna sker i och kring storstäderna. Hur ska man öka förståelsen i storstaden för den exportberoende industrins förutsättningar?

Orsakerna till industrins lokaliseringar är flera men de viktigaste i ett historiskt perspektiv har varit tillgången till råvaror och kraftförsörjning. Med tiden har kompetensen vuxit sig starkare i såväl basindustri som högteknologisk industri. Hur tydliggörs godstrafikens förutsättningar i den nationella debatten? I debatten om att hela Sverige ska leva och minska klyftorna mellan stad/land är det viktigt att lyfta fram kunskap om svensk industris förutsättningar. Detta kommer leda till att stad/land har ökad förståelse för varandras utmaningar såväl industriellt men även i ett vidare perspektiv gällande framtidsutmaningar för samhället. Den varuproducerande industrin hänger väldigt nära ihop med den tjänsteproducerande sektorn. Oftast är den producerande verksamheten lokaliserad till landsbygd medans tjänstesektorn finns i städerna. Vad har näringslivet och fackföreningar för ansvar att kommunicera brister och konsekvenser om infrastrukturen inte lever upp till industrins krav?

Medverkande:

  • Peter Hultqvist, Försvarsminister (S), Regeringen
  • Marie Nilsson, Förbundsordförande, IF Metall
  • Sohana Josefsson, HR- och kommunikationsdirektör, Green Cargo
  • Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso
  • Magnus Ström, Platschef, ABB i Ludvika
  • Jan Bohman, Kommunstyrelsens ordförande, Borlänge kommun

Moderator: Lotta Gröning