Back to All Events

Hur ska man öka förståelsen i storstaden för den exportberoende industrins förutsättningar?

  • Campus Gotland, B-huset B25 3 Cramérgatan Visby, Gotlands län, 621 57 Sweden (map)

HETA STOLEN

Några av Sveriges främsta exportindustrier, som till större delen ligger på landsbygden, finns sedan länge i Bergslagsregionen. 

Här verkar företag som genom sina exportintäkter bidrar till välstånd och jobb och betalar för skola, vård och omsorg – inte minst i de växande storstadsregionerna. Hjärtat i exportsverige – Bergslagsregionen – har flera fördelar. Men det geografiska läget i Europas utkant är inte en av dem. Därför är man helt beroende av en väl fungerande infrastruktur för effektiva transporter. Svensk industri behöver en väl fungerande väg- och järnväg för att kunna stå sig i den globala konkurrensen.

I Heta stolen: Anders Åkesson (C), Talesperson för transportinfrastruktur och IT och ledamot Trafikutskottet

Lotta Gröning håller i utfrågningen.