Fredrik von Platen i Heta stolen

"Om man kikar på kostnadsindex från 1980 och fram till idag så har byggpriser ökat mer än dubbelt så mycket så mycket som konsumentprisindex. Som en jämförelse ligger index för att äga och köra bil under konsumentprisindex trots att bensinpriset ökat. Infrastrukturbyggandet har inte en lika illavarslande kostnadsutveckling som bostadsbyggandet, detta tack vare EU-reglerna som möjliggör en internationell konkurrens som bostadsbyggandet står utan."

Fredrik von Platen har med sina 15 år som stf generaldirektör på Boverket och 50 år som arkitekt en gedigen kunskap om byggbranschen och dess kostnadsutveckling. Vi är glada att ha Fredrik von Platen med oss i Heta stolen som följer direkt efter vårt seminarium som handlar om vilken effekt de extra 100 miljarderna som finns i nya Nationell planen kommer att få. För att genomföra åtgärderna Nationella planen kommer det att behövas ca 235 000 årsarbetare inom hela anläggningsbranschen. Kostnadsutvecklingen inom infrastruktur ökar, men inte lika mycket som inom bostadsbyggande, vilka likheter och skillnader finns?  Hur ska man lösa kompetensförsörjningen och hur ska man hindra att de extra miljarderna äts upp av kostnadsökningar?