Jan Kilström, VD Green Cargo, i panelen

"De senaste sex åren har godstågens konkurrenskraft försämrats som en följd av besluten om höjda banavgifter och planen är att dessa höjningar ska fortsätta. I stället för att styra gods från järnväg bör beslutsfattarna återställa den förlorade konkurrenskraften och därefter vara en garant för konkurrens på lika villkor. Jag är lite förvånad över politiker med så höga klimatambitioner inte satsar mer på att ge godstrafiken på tåg rätt förutsättningar för att kunna bli ett mer attraktivt val för företagen." Jan Kilström

Jan Kilström har sedan 2013 varit VD för Green Cargo. Bolagets kostnads- och miljöeffektiva transporter med järnväg som bas sträcker sig över hela Sverige, Norden och ner till Europa.

Jan Kilström kommer att delta i panelen på vårt seminarium Infrastrukturens betydelse för export – en fråga för hela landet för att bidra med ökad förståelse för transportbranschens utmaningar, något som i allra högsta grad hänger ihop med omställningen till mer klimatvänliga transporter.