Jan Bohman om Infram

Jan Bohman är kommunstyrelsens ordförande i Borlänge kommun och ordförande i Partnerskap E16 som är en av aktörerna bakom Infram. 

"Så mycket som 40% av landets export är beroende av väl fungerande transporter i Bergslagen. Att lyfta exportföretagens behov av fungerande infrastruktur är därför en fråga som inte bara är viktig för vår regions näringslivsutveckling och kompetensförsörjning, utan för hela Sverige genom exportintäkterna som bidrar till landets välfärd." Jan Bohman om varför Infram behövs.