Trafikverkets HR-direktör Niclas Lamberg

Precis beslutade Nationell plan 2018-2029 har en ekonomisk ram på 622,5 miljarder kronor, 100 miljarder mer än förra planperioden. Planen ska säkerställa kvaliteten i befintlig infrastruktur och möta framtidens behov av ett modernt och hållbart transportsystem. Men finns kompetensen för att genomföra satsningarna? Just den frågan kommer Niclas Lamberg vara med och prata om på vårt livestreamade Almedalsseminarium "Ger 100 extra miljarder i Nationell plan mer infrastruktur?"

Hör Niclas Lamberg beskriva kompetensförsörjningsutmaningen inom Trafikverket här.