Ann-Louise Lökholm Klasson, VD Sweco Sverige

Ger 100 extra miljarder i Nationell plan mer infrastruktur? Infrastrukturminister Tomas Eneroth tog upp utmaningen med kompetensförsörjning inom branschen när Nationell plan 2018-2029 presenterades.

Ann-Louise Lökholm Klasson, VD Sweco Sverige deltar i vårt livestreamade Almedalsseminarium https://www.infram.se/new-events/2018/5/15/ger-100-extra-miljarder-i-nationell-plan-mer-infrastruktur där frågan om det finns kompetens för att genomföra satsningarna i Nationell plan diskuteras.

"Jag tror absolut att vi kommer att få mer infrastruktur av de extra miljarderna i den nationella planen. Däremot bör vi aktivt arbeta med kompetensförsörjningen inom branschen för att nå dit. Det handlar om att locka fler studenter till yrket genom att säkerställa att samhällsbyggnadsbranschen är attraktivt, att ta tillvara på den kompetens som finns hos våra nyanlända samt arbeta mer internationellt och nyttja kompetenser från andra länder. En annan viktig del är att utveckla och effektivisera branschen för att försäkra att vi har den kompetens branschen behöver framåt. Det kan vi dels göra genom att arbeta i nya samarbetsformer mellan branschens aktörer, dels genom att automatisera drift och underhåll av infrastruktur genom att digitalisera den samt automatisera metoder för att minska resursbehovet."
Ann-Louise Lökholm Klasson