Jan Kilström, VD Green Cargo, i panelen

"De senaste sex åren har godstågens konkurrenskraft försämrats som en följd av besluten om höjda banavgifter och planen är att dessa höjningar ska fortsätta. I stället för att styra gods från järnväg bör beslutsfattarna återställa den förlorade konkurrenskraften och därefter vara en garant för konkurrens på lika villkor. Jag är lite förvånad över politiker med så höga klimatambitioner inte satsar mer på att ge godstrafiken på tåg rätt förutsättningar för att kunna bli ett mer attraktivt val för företagen." Jan Kilström

Jan Kilström har sedan 2013 varit VD för Green Cargo. Bolagets kostnads- och miljöeffektiva transporter med järnväg som bas sträcker sig över hela Sverige, Norden och ner till Europa.

Jan Kilström kommer att delta i panelen på vårt seminarium Infrastrukturens betydelse för export – en fråga för hela landet för att bidra med ökad förståelse för transportbranschens utmaningar, något som i allra högsta grad hänger ihop med omställningen till mer klimatvänliga transporter.

Fredrik von Platen i Heta stolen

"Om man kikar på kostnadsindex från 1980 och fram till idag så har byggpriser ökat mer än dubbelt så mycket så mycket som konsumentprisindex. Som en jämförelse ligger index för att äga och köra bil under konsumentprisindex trots att bensinpriset ökat. Infrastrukturbyggandet har inte en lika illavarslande kostnadsutveckling som bostadsbyggandet, detta tack vare EU-reglerna som möjliggör en internationell konkurrens som bostadsbyggandet står utan."

Fredrik von Platen har med sina 15 år som stf generaldirektör på Boverket och 50 år som arkitekt en gedigen kunskap om byggbranschen och dess kostnadsutveckling. Vi är glada att ha Fredrik von Platen med oss i Heta stolen som följer direkt efter vårt seminarium som handlar om vilken effekt de extra 100 miljarderna som finns i nya Nationell planen kommer att få. För att genomföra åtgärderna Nationella planen kommer det att behövas ca 235 000 årsarbetare inom hela anläggningsbranschen. Kostnadsutvecklingen inom infrastruktur ökar, men inte lika mycket som inom bostadsbyggande, vilka likheter och skillnader finns?  Hur ska man lösa kompetensförsörjningen och hur ska man hindra att de extra miljarderna äts upp av kostnadsökningar?

Anders Ceder om Infram

"Vi har gått samman i detta samarbete för att trycka fram vikten av bra möjligheter till pendling och godstransporter i Bergslagen. Ett av våra viktigaste mål är att skapa förståelse hos makthavare om den vikt som finns i industrilandet Bergslagen och våra möjligheter att skaffa exportintäkter till Sverige."

Anders Ceder, Regionråd i Region Örebro Län och Ordförande i Partnerskap Bergslagsdiagonalen, är en av initiativtagarna till Infram. Han finns förstås på plats i Almedalen när Inframs aktiviteter går av stapeln torsdagen 5 juli.

Hör Anders Ceder berätta om Infram!

Moderator Lotta Gröning

"För Bergslagen är Infram livsviktigt! På alla sätt måste vi påverka så att transporterna fungerar. Godstågen är livsviktiga för exporten, persontrafiken för alla som tar tåget till arbetet och för turisterna som besöker oss." Lotta Gröning

Liksom förra året kommer Infram-dagen i Almedalen att modereras av Lotta Gröning, egen företagare och journalist som bl.a skriver krönikor i Expressen. Lotta bor i hjärtat av Bergslagen och har ett stort engagemang för frågor som rör regionens utveckling.

 

Lotta Gröning logo.jpg