Seminarium 3: Hur påverkar bristerna i infrastrukturen våra exportmöjligheter?

Seminarium 3: Hur påverkar bristerna i infrastrukturen våra exportmöjligheter?

Försvarsminister Peter Hultqvist (s), inledde seminariet med att prata om regeringens politik om att hela Sverige ska leva. Bra utbildning och kraftförsörjning är två avgörande faktorer för detta. Den industriella verksamheten behöver stöttas för att säkra svenska exportinkomster. Däremot kommer det ta tid att vända infrastruktursatsningarna även mot mindre orter berättade Peter Hultqvist. Efter försvarsministerns inledningsanförande följde en paneldebatt som sammanfattas här.