Back to All Events

Kompetensförsörjning i en digital men transportberoende värld

  • Campus, B-huset, B25 3 Cramérgatan Visby, Gotlands län, 621 57 Sweden (map)

Sverige är ett framgångsrikt exportland med långa avstånd och invånare som är beroende av inte sällan långa transporter för att komma till arbete och skola. Hur kan automatiserade transporter på sikt förbättra mobilitet och transporter på landsbygden och hur driver man på den utvecklingen?

Genom forskning och innovation ligger Sverige långt fram i den industriella utvecklingen. Digitaliseringen ställer krav på omställning, vilket svensk industri historiskt är bra på. En investeringsboom pågår inom svensk industri samtidigt som industrin skriker efter kompetens. Stora delar av Sveriges exportframgångar inom industrin har sina fästen i inlandet, långt från våra storstäder. Ju mer högutbildad personal företagen behöver, desto bredare behöver de söka. Det ställer krav på attraktiva boendeorter och tillgänglighet. Och på att infrastrukturen möjliggör smidig pendling, för många gånger saknas vilja att bo på den ort där jobbet finns. Seminariet kommer handla om hur infrastrukturen kan möta kompetensförsörjningsutmaningarna och möjliggöra smidigare pendling, inte bara i städer. Om hur automatiserade transporter kan hjälpa till att bibehålla svenska exportframgångar. Om Googles etablering i Horndal.

Medverkande:

  • Lars Isacsson (S), Kommunstyrelsens ordförande, Avesta Kommun
  • Mikael Sandström, Chefsekonom TCO
  • Mattias Rost, Digital strateg, Iteam

Moderator: Lotta Gröning