Magnus Ström, Platschef ABB i Ludvika

Vårt livestreamade seminarium "Infrastrukturens betydelse för export - en fråga för hela landet" 5 juli har en tung panel bestående av bland andra Magnus Ström.

"Det viktigaste vi har, och det som gör ABB Ludvika till ett världscentrum för transmissionsteknik, är den kompetens vi besitter. Attrahera, behålla och utveckla medarbetare är därför viktigast om vi skall fortsätta vara i teknisk framkant. Viktiga förutsättningar för fortsatt konkurrenskraft är också exempelvis en utbyggd infrastruktur, väl fungerande transporter och klimatomställningen av transportsektorn. Vi är beroende av såväl person- som godstransporter för att driva vår verksamhet i Ludvika."

Magnus Ström om de viktigaste faktorerna för att ABB i Ludvika ska kunna fortsätta växa som en stark aktör på världsmarknaden inom kraftöverföring.