Helle Klein om klyftorna mellan stad och land

Helle Klein, VD/Chefredaktör på Dagens arbete deltar i vårt livestreamade seminarium "Tjälskott, skrytobjekt och klyftorna mellan stad och land" 5 juli kl 10.00-11.00.

Lokalredaktionerna minskar och befolkningen försvinner in i filterbubblor. Fake news, populism och politikerförakt florerar.

Regeringens politik är att hela landet ska leva, men i debatten framhävs att klyftorna mellan stad och land ökar. Värdet av infrastruktursatsningar på landsbygden kan inte reduceras till kalkyler. Det finns ett värde av satsningar på landsbygden som är svårfångat i kalkyler och som bidrar till målet om ett Sverige som håller ihop. Uteblivna satsningar på trafikfarliga busshållplatser eller lagningar av tjälskott göder känslan bland boende på landsbygderna av att vara mindre värda än de som bor i storstäderna. Detta får i förlängningen stora konsekvenser, inte minst i valresultatet. Hur ska boende på landsbygderna som färdas på dåliga vägar få förståelse för stora satsningar i storstäderna? Hur kan man motverka att utanförskap och parallellsamhällen skapas av förenklade sanningar? 

Lotta Gröning leder samtalet med bl.a Helle Klein och Po Tidholm i panelen.