Mikael Sandström, chefsekonom TCO

Mikael Sandström, chefsekonom TCO, deltar i panelen på det livestreamade seminariet "Kompetensförsörjning i en digital men transportberoende värld". Såhär säger han om ödesfrågan kompetensförsörjning:

"Framtidens arbetsmarknad kommer att vara en kamp om att ha rätt kompetens och att attrahera rätt kompetens. Färre kommer att arbeta på samma arbetsplats hela livet. Vi måste arbeta längre och de flesta av oss kommer att behöva byta karriär en eller flera gånger under ett arbetsliv. Det ställer krav på den enskilde, på näringslivet, på det allmänna och på parterna. Hur vi säkerställer god kompetensförsörjning är framtidens verkliga ödesfråga."