Mats Rönnbo, Utvecklingsdirektör Skanska

Skanskas utvecklingsdirektör Mats Rönnbo deltar i vårt livestreamade seminarium om de 100 extra miljarderna i Nationell plan. Panelen som representerar hela kedjan Trafikverket - konsultbranschen - utförarna kommer att belysa frågan om kompetensen i branschen kommer att räcka till!