Ronny Beyer om Infram i Almedalen

Ronny Beyer, ordf. i Byggnadsnämnden Borlänge kommun och ordf. Partnerskap Bergslagsbanan, om Infram i Almedalen:

"På alla arenor där beslut tas om investeringar på vägar och järnvägar vill vi vara med och påverka. Beskriva vår verklighet. Det handlar inte bara om att fånga in dagens behov utan även morgondagens resurser. Vi i inlandet vill fortsätta bidra till landets inkomster samtidigt som det ska vara gott all leva och resa i våra bygder. En robust infrastruktur som håller även för framtiden är kanske en av de viktigaste pelarna i det arbetet."