Lars Ströman på tema stad och land

Regeringens politik är att hela landet ska leva, men i debatten framhävs att klyftorna mellan stad och land ökar. Det finns ett värde av satsningar på landsbygden som är svårfångat i kalkyler och som bidrar till målet om ett Sverige som håller ihop. Uteblivna satsningar på trafikfarliga busshållplatser eller lagningar av tjälskott göder känslan bland boende på landsbygderna av att vara mindre värda än de som bor i storstäderna. Detta får i förlängningen stora konsekvenser, inte minst i valresultatet. Hur ska boende på landsbygderna som färdas på dåliga vägar få förståelse för stora satsningar i storstäderna? Hur kan man motverka att utanförskap och parallellsamhällen skapas av förenklade sanningar?

Lars Ströman, Politisk redaktör, Nerikes Allehanda som deltar i panelen på vårt livestreamade seminarium "Tjälskott, skrytobjekt och klyftorna mellan stad och land" tänker såhär:

”Tänk mer på de pengar som du redan har och mindre på de pengar som du inte har! Låt en förening eller ett byalag titta på hur mycket pengar den offentliga sektorn kostar i just din by. Vad lägger kommunen för att barnen ska få en utbildning? Hur mycket kostar det att Vägverket underhåller grusvägen? Hur mycket kostar äldreomsorgen just här? Och fundera sedan: Hur skulle vi i vår by satsa pengarna om vi fick bestämma själva”.