Marie Nilsson, Förbundsordf IF Metall

Marie Nilsson deltar i vårt livestreamade seminarium "Infrastrukturens betydelse för exportindustrin - en fråga för hela landet?"

"Vi måste fortsätta förklara sambandet mellan en modern infrastruktur och en framgångsrik industri. Vi behöver få ut våra värdefulla varor på världsmarknaden. Då måste godstransporterna fungera i hela landet! Det är inte bara en fråga för industrin, utan för hela samhället. Med hjälp av industrins exportinkomster bygger vi välfärden." 

Marie Nilsson om hur man får upp godstrafikens förutsättningar tydligare i den nationella debatten om infrastruktur.