Mats Rönnbo, Utvecklingsdirektör Skanska

Skanskas utvecklingsdirektör Mats Rönnbo deltar i vårt livestreamade seminarium om de 100 extra miljarderna i Nationell plan. Panelen som representerar hela kedjan Trafikverket - konsultbranschen - utförarna kommer att belysa frågan om kompetensen i branschen kommer att räcka till!

 

Per Gudmundson om fake news

Per Gudmundson, ledarskribent Svenska Dagbladet, deltar i panelen på vårt seminarium "Tjälskott, skrytobjekt och klyftorna mellan stad och land" som har följande inledande beskrivning: Lokalredaktionerna minskar och befolkningen försvinner in i filterbubblor. Fake news, populism och politikerförakt florerar.

Per Gudmundson tror inte på fake news och menar på att befolkningen har bättre möjligheter idag att läsa på än någonsin. Missa inte diskussionerna mellan bl.a Per Gudmundson, Po Tidholm och Helle Klein på plats i Almedalen eller via livestreamingen på Inframs Facebooksida.

 

Mikael Sandström, chefsekonom TCO

Mikael Sandström, chefsekonom TCO, deltar i panelen på det livestreamade seminariet "Kompetensförsörjning i en digital men transportberoende värld". Såhär säger han om ödesfrågan kompetensförsörjning:

"Framtidens arbetsmarknad kommer att vara en kamp om att ha rätt kompetens och att attrahera rätt kompetens. Färre kommer att arbeta på samma arbetsplats hela livet. Vi måste arbeta längre och de flesta av oss kommer att behöva byta karriär en eller flera gånger under ett arbetsliv. Det ställer krav på den enskilde, på näringslivet, på det allmänna och på parterna. Hur vi säkerställer god kompetensförsörjning är framtidens verkliga ödesfråga."

 

Helle Klein om klyftorna mellan stad och land

Helle Klein, VD/Chefredaktör på Dagens arbete deltar i vårt livestreamade seminarium "Tjälskott, skrytobjekt och klyftorna mellan stad och land" 5 juli kl 10.00-11.00.

Lokalredaktionerna minskar och befolkningen försvinner in i filterbubblor. Fake news, populism och politikerförakt florerar.

Regeringens politik är att hela landet ska leva, men i debatten framhävs att klyftorna mellan stad och land ökar. Värdet av infrastruktursatsningar på landsbygden kan inte reduceras till kalkyler. Det finns ett värde av satsningar på landsbygden som är svårfångat i kalkyler och som bidrar till målet om ett Sverige som håller ihop. Uteblivna satsningar på trafikfarliga busshållplatser eller lagningar av tjälskott göder känslan bland boende på landsbygderna av att vara mindre värda än de som bor i storstäderna. Detta får i förlängningen stora konsekvenser, inte minst i valresultatet. Hur ska boende på landsbygderna som färdas på dåliga vägar få förståelse för stora satsningar i storstäderna? Hur kan man motverka att utanförskap och parallellsamhällen skapas av förenklade sanningar? 

Lotta Gröning leder samtalet med bl.a Helle Klein och Po Tidholm i panelen. 

 

Magnus Ström, Platschef ABB i Ludvika

Vårt livestreamade seminarium "Infrastrukturens betydelse för export - en fråga för hela landet" 5 juli har en tung panel bestående av bland andra Magnus Ström.

"Det viktigaste vi har, och det som gör ABB Ludvika till ett världscentrum för transmissionsteknik, är den kompetens vi besitter. Attrahera, behålla och utveckla medarbetare är därför viktigast om vi skall fortsätta vara i teknisk framkant. Viktiga förutsättningar för fortsatt konkurrenskraft är också exempelvis en utbyggd infrastruktur, väl fungerande transporter och klimatomställningen av transportsektorn. Vi är beroende av såväl person- som godstransporter för att driva vår verksamhet i Ludvika."

Magnus Ström om de viktigaste faktorerna för att ABB i Ludvika ska kunna fortsätta växa som en stark aktör på världsmarknaden inom kraftöverföring.

 

Mattias Rost, digital strateg

Mattias Rost jobbar som Digital Strateg på Iteam och har tidigare jobbat som forskare och programmerare på bl.a Mobile Life i Stockholm och University of Glasgow. Iteam är bland annat involverade i två Vinnova-projekt som handlar om glesbygd och landsbygd, dels med transporter men även annan infrastruktur. Mattias kommer att delta vårt livestreamade Almedalsseminarium "Kompetensförsörjning i en digital men transportberoende värld" 5 juli.

- De som kommer få störst vinning av automatiserade transporter är just landsbygden. Detta bland annat pga transporttiden men framför allt koordinationstiden minskar väsentligt, menar Mattias.

Mattias bor själv på landet och pendlar till Göteborg och är fast övertygad om att vi snart kommer ha självkörande bilar som gör färden till jobbet enklare. 

Ann-Louise Lökholm Klasson, VD Sweco Sverige

Ger 100 extra miljarder i Nationell plan mer infrastruktur? Infrastrukturminister Tomas Eneroth tog upp utmaningen med kompetensförsörjning inom branschen när Nationell plan 2018-2029 presenterades.

Ann-Louise Lökholm Klasson, VD Sweco Sverige deltar i vårt livestreamade Almedalsseminarium https://www.infram.se/new-events/2018/5/15/ger-100-extra-miljarder-i-nationell-plan-mer-infrastruktur där frågan om det finns kompetens för att genomföra satsningarna i Nationell plan diskuteras.

"Jag tror absolut att vi kommer att få mer infrastruktur av de extra miljarderna i den nationella planen. Däremot bör vi aktivt arbeta med kompetensförsörjningen inom branschen för att nå dit. Det handlar om att locka fler studenter till yrket genom att säkerställa att samhällsbyggnadsbranschen är attraktivt, att ta tillvara på den kompetens som finns hos våra nyanlända samt arbeta mer internationellt och nyttja kompetenser från andra länder. En annan viktig del är att utveckla och effektivisera branschen för att försäkra att vi har den kompetens branschen behöver framåt. Det kan vi dels göra genom att arbeta i nya samarbetsformer mellan branschens aktörer, dels genom att automatisera drift och underhåll av infrastruktur genom att digitalisera den samt automatisera metoder för att minska resursbehovet."
Ann-Louise Lökholm Klasson

Trafikverkets HR-direktör Niclas Lamberg

Precis beslutade Nationell plan 2018-2029 har en ekonomisk ram på 622,5 miljarder kronor, 100 miljarder mer än förra planperioden. Planen ska säkerställa kvaliteten i befintlig infrastruktur och möta framtidens behov av ett modernt och hållbart transportsystem. Men finns kompetensen för att genomföra satsningarna? Just den frågan kommer Niclas Lamberg vara med och prata om på vårt livestreamade Almedalsseminarium "Ger 100 extra miljarder i Nationell plan mer infrastruktur?"

Hör Niclas Lamberg beskriva kompetensförsörjningsutmaningen inom Trafikverket här.